Informasjon om vår behandling av personopplysninger

EUs personvernforordningen (GDPR) trådte i kraft 25. mai 2018. GDPR gir deg som kunde rett til informasjon om behandling av dine personopplysninger.

Folkefinans AS Norge, org. nr. 990 892 040 (Folkfinans AS, «vi» og «vår»), med adresse Kronprinsensgate 1, 0251 Oslo, er personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

1. Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?

Vi samler inn personopplysninger som ligger igjen hos oss, f.eks i forbindelse med at du er en ny eller eksisterende kunde som søker om et bestemt produkt eller tjeneste, kontakter oss eller bruker våre digitale kanaler. I avsnittet nedenfor finner du mer detaljert informasjon om våre gjøremål med behandlingen, hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler, samt hva som er den lovlige grunnen for behandlingen. Du kan også lese om hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger.

I din kontakt med oss kommer du til å legge igjen følgende personopplysninger:

 • Identitetsopplysninger, f.eks. navn, fødselsnummer og kundenummer (tildeles av oss);
 • Kontaktopplysninger, f.eks. adresse, epostadresse og telefonnummer;
 • Søknadsopplysninger, f.eks. opplysning om søkt kreditts størrelse, kontonummer, informasjon om inntekt og utgifter, IP-adresse;
 • Kundeinteraksjoner, f.eks. samtaleopptak, kundelogger og utsendelser;
 • Kundegjennomgang, f.eks. opplysninger om hvilke produkter og tjenester du allerede har.

Personopplysninger som vi samler inn fra tredjepart:

Informasjonstjenesteleverendører

Vi innhenter aktuelle sanksjonslister og informasjon om hvilke personer som anses å være politisk eksponerende personer (PEP) fra informasjonstjenesteleverandører for å kunne fullgjøre våre rettslige forplikter og for å kunne være sikre på kundekjennskapen, samt gjennomføre kontroller med sanksjonslister.

Kredittformidler

Hvis du søker om kreditt hos Folkefinans AS via en kredittformidler, samler vi inn den informasjonen du har gitt til kredittformidleren og som megleren leverer til oss. Eksempler på søknadsdata vi samler inn fra kredittformidlere er ønsket beløp, navn, fødselsnummer og finansiell informasjon som inntekt.

Kreditopplysningsselskap

Vi innhenter person-/kredittopplysninger fra kredittopplysningsbedrifter i forbindelse med at du søker om et kredittprodukt.

2. Generelt om vår behandling av dine personopplysninger

For deg som kunde

I din kontakt med oss som kunde, samt ved bruk av våre tjenester og kjøp av våre produkter kommer vi til å behandle dine personopplysninger for det formål å kunne utføre de tjenester og produkter som avtalen berører, samt fakturahåndtering, betaling og administrasjon av avtaleforholdet, utbetalinger samt kontakt og kommunikasjon. Denne behandlingen skjer med støtte av det som er nødvendig for å fullføre våre forpliktelser i samsvar med avtalen med deg.

Om du har, eller har hatt, en kunderelasjon de siste tolv (12) månedene med oss, behandles dine personopplysninger etter en interesseavveining mellom dine interesser og vår berettigede interesse av å kunne markedsføre våre produkter og tjenester endog direktemarkedsføring. Denne behandlingen kan omfatte utsendelse av nyhetsbrev og tjenester og annen direkte markedsføring som gjelder våre tjenester og andre tjenester som ligner de du tidligere har kjøpt fra oss eller kontaktet oss for å få vite mer om. Du kan når som helst gi beskjed til oss at du ikke lengre ønsker å motta direkte markedsføring fra oss.

Ved behov behandler vi personopplysninger om deg som kunde eller om deg som betalende kunde. Eksempelvis fakturering eller betaling av våre tjenester eller produkter. Denne behandlingen utfører vi med argumentet at det er nødvendig for å fullføre våre rettslige forpliktelser i henhold til Lov om bokføring (bokføringsloven), eller annen lovgivning.

For deg som ikke er kunde

Vi behandler dine personopplysninger når du kontakter oss eller om du ber oss kontakte deg. Formålet med vår behandling er å kunne hjelpe deg med dine spørsmål vedrørende oss eller tilbud av noen av våre tjenester eller produkter. Denne behandlingen skjer i samråd med en interesseavveining. Vår berettige interesse er å kunne hjelpe fremtidige kunder og andre interesserte gjennom å besvare spørsmål og gi ut eventuelle materiell.

Om du har gitt oss ditt samtykke, behandler vi dine personopplysninger med formål om direktemarkedsføring. Denne behandlingen kan omfatte utsendelse av nyhetsbrev og annen direkte markedsføring. Du kan når som helst gi beskjed om at du ikke lengre ønsker å ta i mot direkte markedsføring fra oss.

For deg som er ansatt hos leverandør

Dine personopplysninger som finnes hos en leverandør til oss, behandles i samsvar med avtalen med leverandøren for fakturahåndtering, betaling og administrasjon av avtaleforholdet, håndtering av leveranser, samt kontakt og kommunikasjon. Da dine personopplysninger som benyttes, behandles dette som følge av en interesseavveining. Vår berettigede interesse er å kunne administrere avtalen og fullgjøre våre tjenester opp mot leverandører/din arbeidsgivere.

I enkelte tilfeller behandler vi personopplysninger om deg som er ansatt hos leverandør for bokføringsformål, eksempelvis fakturering eller betaling av deres tjenester eller produkter. Denne behandling utfører vi som følge av at det er nødvendig for å kunne fullføre våre rettslige forpliktelser jamfør bokføringsloven.

For deg som har begjært blokkering

Om du har begjært at vi skal blokkere deg fra våre kredittjenester, kommer vi til å behandle ditt fødselsnummer i vårt register over personer som er blokkerte fra å kjøpe våre kredittjenester. Vi kommer til å beholde slike opplysninger om deg i et slikt register, helt til du melder fra til oss at du ikke lengre ønsker at ditt fødselsnummer skal være blokkert.

3. Automatiske beslutninger og profilering

Vi er i følge loven forpliktet å vurdere kredittverdigheten din før du gis kreditt. Formålet med informasjonen er å gi oss en ide om risikoprofilen for å gi kreditten. Denne informasjonen brukes til å gi oss et riktig risikobilde. Hvilken informasjon vi behandler for dette formålet, er beskrevet mer detaljert i seksjon 4 nedenfor. Informasjonen vurderes mot våre interne retningslinjer og modeller som gjenspeiler evalueringen av likviditet og evnen til å betale for hvilke søknader vi godkjenner. Denne informasjonen behandles automatisk ved hjelp av tilgjengelige data. Noen typer informasjon vil alltid føre til avvisning (f.eks. alder (ikke myndig), på grunn av mangel på fast adresse, registrert virksomhet, blokkert fødselsnummer, forpliktelser opp mot lensmannen, tidligere negativ betalingshistorikk), mens andre typer informasjon relatert til din evne til å betale vil bli veid mot hverandre i vurdering av din søknad om kreditt hos oss. Vurderingen avgjør om du vil bli innvilget i påvente av kreditt. Dersom en kredittsøknad blir avvist på grunnlag av en konsultasjon av en database, vil vi umiddelbart gi deg beskjed om resultatet av et slikt søk i den grad at en slik utlevering ville bryte med fellesskapslovgivningen eller på annen måte bryter mot offentlig orden og sikkerhet.

For vårt produkt, Frogtail, bruker vi søknadsinformasjon og informasjon om dine tidligere tjenester og produkter for å beregne renter for at vi kan tilby deg en gitt kreditt. Slike rentesatser tilbys også basert på vår profil basert på informasjonen vi samler om deg og din kredittrating i forbindelse med søknaden din for Frogtail-produkt. Denne behandlingen er basert på en balanse av våre interesser. Vår legitime interesse i å behandle din personlige informasjon er å tilby en rentesats tilpasset din risikoprofil.

Hvis du har kommentarer til en automatisk beslutning eller vil vite mer om vår profil av deg eller hvordan automatiske beslutninger er gjort, vennligst kontakt oss på kontaktinformasjonen i seksjon 10 nedenfor.

4. Din forpliktelse til å gi dine personlige opplysninger til oss og årsaken til dine personlige opplysninger blir ikke oppgitt

Det er ikke lovbestemt krav å gi fra deg dine personlige opplysninger til oss. Du er heller ikke pålagt å gi dine personlige opplysninger til oss. Imidlertid kan vår evne til å inngå en avtale og deretter oppfylle avtalen og administrere kontraktsforholdet med deg, bli påvirket dersom du ikke oppgir dine personlige opplysninger (f.eks hvis du ikke oppgir ønsket personlig informasjon, kan vi ikke håndtere kredittsøknaden din).

5. Mer om vår behandling av dine personopplysninger

Formål: Håndtere søknaden om et spesifikt produkt eller tjeneste

Hvilke behandlinger utfører vi?

Vi behandler dine personopplysninger for å håndtere et søknad om et bestemt produkt, f.eks. registrere data i kredittsøknaden og foreta en vurdering av søknaden.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • Identitetsopplysninger, f.eks. navn, kundenummer og fødselsnummer
 • Kontaktinformasjon, f.eks. adresse, e-postadresse og telefonnummer;
 • Søknadsinformasjon, f.eks indikasjon på størrelsen på den forespurte kreditt, kontonummer, inntekt, eiendeler, månedlige utgifter og levekostnader;
 • Kundeinteraksjoner, f.eks. samtaleopptak, IP-adresse, kundelogg og mailing; og
 • Kundeforhold, f.eks. informasjon om hvilke produkter og tjenester du har med oss.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Se avsnitt 8 nedenfor.

Hva er den lovlige hjemmelen for behandlingen?

 • Behandlingen av fødselsnummer er motivert av viktigheten av en sikker identifikasjon av deg.
 • Behandlingen av informasjon om din identitet som kunde er gjort på grunnlag av at dette er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.
 • Behandling av andre personopplysninger, basert på behovet for å oppfylle avtalen med deg.

Formål: Gjennomføring av kredittvurderinger

Hvilke behandlinger utfører vi?

Vi behandler dine personopplysninger med det formål å gjennomføre kredittvurderinger i forbindelse med en søknad om et kredittprodukt. Se også informasjon i avsnitt 3 ovenfor.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • Identitetsopplysninger, f.eks. navn og fødselsnummer
 • Kredittinformasjon, f.eks indikasjon på størrelsen på den forespurte kreditt, inntekt, eiendomsinformasjon, månedlige utgifter og månedlige levekostnader, samt informasjon om mulige betalingsanmerkninger; og
 • Betalingshistorikk, f.eks. betalingserklæring.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Se avsnitt 8 nedenfor.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen?

 • Behandlingen av fødselsnummer er fordi det er viktig å ha en sikker identifikasjon av deg.
 • Behandling av data for kredittavgjørelser er basert på nødvendigheten av å oppfylle våre juridiske forpliktelser.
 • Behandlingen av andre personopplysninger er gjort på grunnlag av nødvendigheten av å oppfylle avtalen med deg eller å ta de nødvendige skritt før du signerer en avtale.

Formål: Håndtere kundeforholdet

Hvilke behandlinger utfører vi?

Vi behandler dine personlige opplysninger med det formål å forvalte kundeforholdet med oss, f.eks registrere dine opplysninger i vårt kunderegister, for å kommunisere med deg om kundeforholdet, sende varsler, foreta betalinger, sende betalingskrav, sikre at vi mottar betaling og sørge for at din personlige informasjon er oppdatert og dokumentert og dokumentere avtaler og samhandlinger med deg.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • Identitetsopplysninger, f.eks. navn, kundenummer og fødselsnummer
 • Kontaktinformasjon, f.eks. adresse, e-postadresse og telefonnummer;
 • Kundeinteraksjoner, f.eks. samtaleopptak, kundelogger og mailing;
 • Kundeengasjement, f.eks. informasjon om hvilke produkter og tjenester du har;
 • Kontoinformasjon, f.eks. kontonummer; og
 • Kredittinformasjon, f.eks. kredittnummer og kredittbeløp.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Se avsnitt 8 nedenfor.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen?

 • Behandlingen av fødselsnummer er fordi det er viktig å ha en sikker identifikasjon av deg.
 • Behandling av øvrige opplysninger skjer fordi det er nødvendig for å fullføre vår avtale med deg.

Formål: Administrere forespørsler

Hvilke behandlinger utfører vi?

Vi behandler dine personopplysninger for å håndtere forespørsler fra deg, f.eks. om oss og våre produkter og tjenester i forskjellige kanaler og for å håndtere kundeservice.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • Identitetsopplysninger, f.eks. navn, kundenummer og fødselsnummer
 • Kontaktinformasjon, f.eks. adresse, e-postadresse og telefonnummer;
 • Kundeinteraksjoner, f.eks. samtaleopptak, kundelogger og mailing;
 • Kundeengasjement, f.eks. informasjon om hvilke produkter og tjenester du har;
 • Kontoinformasjon, f.eks. kontonummer; og
 • Kredittinformasjon, f.eks. kredittnummer, kredittbeløp.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Se avsnitt 8 nedenfor.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen?

 • Behandlingen av fødselsnummer er fordi det er viktig å ha en sikker identifikasjon av deg.
 • Behandlingen av andre personopplysninger er basert på et hensyn mellom dine og våre legitime interesser. Vår legitime interesse i å behandle dine personlige opplysninger er at vi kan håndtere dine henvendelser på en god måte.

Formål: Undersøkelse og sikkerhetsmessige årsaker

Hvilke behandlinger utfører vi?

Vi behandler dine personlige opplysninger for etterforsknings- og sikkerhetsgrunner, f.eks. for å forhindre, undersøke, avsløre og rapportere kredittsvindel.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • Identitetsopplysninger, f.eks. navn, kundenummer og fødselsnummer
 • Kontaktinformasjon, f.eks. adresse, e-postadresse og telefonnummer;
 • Betalingsinformasjon, f.eks. bank- og postgironummer;
 • Kundeengasjement, f.eks. informasjon om hvilke produkter og tjenester du har;
 • IP-adresse;
 • Kontoinformasjon, f.eks. kontonummer;
 • Kredittinformasjon, f.eks. kredittnummer, kredittbeløp; og
 • Autentiseringsinformasjon, f.eks. informasjon om elektronisk signatur, gyldighet og utstedende bank.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Se avsnitt 8 nedenfor.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen?

 • Behandlingen av fødselsnummer er fordi det er viktig å ha en sikker identifikasjon av deg.
 • Behandlingen av andre personopplysninger er basert på en balanse mellom dine og våre legitime interesser. Vår legitime interesse i å behandle dine personlige data er at behandling er nødvendig for å beskytte dine og andre og våre eiendeler.

Formål: Kommunikasjon og tilbud

Hvilke behandlinger utfører vi?

Vi ønsker å gi riktig kommunikasjon og tilbud til deg til rett tid og i riktig kanal. Derfor behandler vi dine personlige opplysninger for å kunne kommunisere med relevant informasjon, samt gi deg tilbud om egne varer og tjenester på forskjellige kanaler, f.eks: brev, e-post og andre digitale kanaler. For å kunne kommunisere ut personlig og relevant informasjon og tilbud til deg, analyserer vi informasjonen vi har samlet inn. Du kan når som helst melde deg av fra tilbudet ved å varsle oss om dette. Se også avsnitt 2 ovenfor for de som ikke er en kunde av oss eller eksplisitt be oss om informasjon.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • Identitetsopplysninger, f.eks. navn, kundenummer og IP-adresse;
 • Kontaktinformasjon, f.eks. adresse, e-postadresse og telefonnummer; og
 • Betalingsinformasjon, f.eks. indikasjon på amortisering.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

 • Hvis du har et kundeforhold med oss, lagrer vi dine personlige opplysninger i maksimalt ett (1) år etter at ditt kundeforhold er avsluttet eller til du kunngjør at du ikke lenger ønsker å motta våre eposter.
 • Hvis du ikke er en aktiv kunde hos oss, behandler vi dine personlige opplysninger i maksimalt tre (3) måneder eller til du informerer deg om at du ikke lenger ønsker å motta våre eposter. Se også avsnitt 8 nedenfor.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen?

 • Lagringen er basert på en avveiing mellom dine og våre legitime interesser. Vår legitime interesse i å lagre din personlige informasjon er å kommunisere personlig og relevant informasjon og gi tilbud til deg

Formål: Fullføre juridiske forpliktelser

Hvilke behandlinger utfører vi?

Vi behandler dine personlige opplysninger for å oppfylle våre lovlige forpliktelser, f.eks. oppnå og sikre tilstrekkelig kundekunnskap, inkludert ved å sjekke identitet, oppfylle gjeldende kapitaldekningsregler og gjennomføre kontroller mot såkalt sanksjonslister.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • Identitetsopplysninger, f.eks. navn kundenummer og fødselsnummer
 • Kontaktinformasjon, f.eks. adresse, e-postadresse og telefonnummer;
 • Kontoinformasjon, f.eks. kontonummer; og
 • Kundeinformasjon, f.eks. statsborgerskap, skattested, inntekt, sysselsetting, bostedsland, informasjon om politisk eksponert person (PEP).

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

 • Vi behandler dine personlige opplysninger for tiden som kreves av gjeldende lover og forskrifter, f.eks. regler for hvitvasking av penger (fem (5) år i vanlige tilfeller, men i noen tilfeller opptil ti (10) år) og bokføringsloven (fem (5) år). Se også avsnitt 8 nedenfor.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen?

 • Behandlingen skjer som følge av nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

6. Hvilke mottakere deler vi informasjon med?

Dine personopplysninger er beskyttet av konfidensialitet, noe som betyr at vi ikke kan videresende informasjonen til uautoriserte personer. Når det er tillatt etter konfidensialitet, deler vi visse opplysninger med andre mottakere. Se nedenfor for en oversikt over mottakskategorier.

a) Betalingsmottakere og betalingstjenester

Ved betaling kan personopplysninger deles med mottaker og mottakerens bank, samt betalingstjenester, som f.eks. BGC. Informasjonen som deles er blant annet identitetsinformasjon, f.eks. navn, fødselsnummer og kontoinformasjon, f.eks. kontonummer. Denne behandlingen er gjort for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg og ditt fødselsnummer behandles fordi dette er nødvendig med tanke på viktigheten av en sikker identifisering av deg.

b) Andre banker og identifikasjonsleverandører (f.eks. Signicat)

Når du bruker BankID, deles personlig informasjon med leverandøren av e-tjenesten som du bruker BankID, dvs. Festen du legitimerer mot. Informasjonen som deles er blant annet identitetsinformasjon, f.eks. navn, fødselsnummer og kontoinformasjon, f.eks. kontonummer. Denne behandlingen er gjort for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg og ditt fødselsnummer behandles fordi dette er nødvendig med tanke på viktigheten av en sikker identifisering av deg.

c) Kredittformidlere

Hvis du har signert en kreditt hos oss gjennom en kredittformidler, gir vi viss informasjon til kredittmegleren for å oppfylle avtalen med kredittmegleren. Informasjonen som gis er identitetsinformasjon (f.eks. Navn og fødselsnummer) og kredittinformasjon (f.eks. Kredittbeløp, betalingsdato). Denne behandlingen er basert på en avveining mellom deg og våre legitime interesser. Vår legitime interesse i å behandle dine personlige opplysninger er for å oppfylle avtalen med kredittforhandleren du har vært i kontakt med. Personlig identifikasjonsnummer behandles fordi dette er nødvendig med tanke på viktigheten av en sikker identifikasjon av deg.

d) Tjenesteleverandører

For å oppfylle våre formål med behandlingen av dine personlige data, deler vi dine personlige opplysninger med selskaper som tilbyr tjenester til oss, f.eks identifikasjonsleverandører, kommunikasjonsleverandører, betalingstjenester, luftfartstjenester og IT-tjenesteleverandører. Disse selskapene kan bare behandle dine personlige opplysninger i samsvar med våre ekspressinstruksjoner og kan ikke bruke informasjonen til egne formål. De er også pålagt, ved lov og avtale, å beskytte dine personlige data.

e) Innkrevingsselskaper eller andre selskaper som overtar kravet mot deg

Hvis vi har et krav mot deg kan vi dele den personlige informasjonen som er nødvendig med innkrevingsselskaper for å bestemme og håndheve våre juridiske krav eller til andre selskaper som overtar kravet mot deg (enten ved å overføre kravet vårt eller for salg av hele eller deler av vår virksomhet).

Personopplysninger som gis ut

 • Identitetsdata, f.eks. navn og fødselsnummer
 • Kontaktinformasjon, f.eks. adresse og telefonnummer;
 • Innsamling av gjeld, f.eks kreditt- og kontonummer, gjeldsbeløp, rente- og skatteinformasjon, avtale, kopi av faktura/avi og påminnelse og avbestillingsbrev; og
 • Utstedt informasjon, f.eks. hva slags saker som gjeldsstruktur.

Juridisk årsak for behandlingen

Behandlingen av fødselsnummer er motivert av viktigheten av en sikker identifikasjon av deg. Øvrig behandling er nødvendig for å imøtekomme vår juridiske behov for å etablere, hevde og forsvare juridiske krav.

f) Myndigheter og motparter

For å oppfylle våre juridiske forpliktelser kan vi også gi nødvendig informasjon til myndighetene dersom vi etter loven er pålagt å gjøre det. Eksempler på slik informasjon er: informasjon til politiet eller annen rettshåndhevelse, rapporterer til Finanstilsynet og informasjon om vår behandling av personopplysninger til databeskyttelsesmyndigheten. Vi kan også trenge å gi opplysninger til retten, motparter og dets agenter i forbindelse med en tvist om slik opplysning er nødvendig for å møte vår legitime interesser for å etablere, hevde og forsvare juridiske krav.

7. Overføring av personopplysninger til tredjepart

Vi, og våre leverandører og partnere, behandler som regel bare dine personlige opplysninger i EU/EØS. I tilfeller der personopplysninger behandles utenfor EU/EØS, enten ved Kommisjonens beslutning om at det aktuelle tredjelandet sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller passende garantier, i form av standard kontraktsbetingelser, interne regler eller Privacy Shield, som sikrer at dine rettigheter er beskyttet. Hvis du vil ha en kopi av beskyttelsesforanstaltninger som vi har tatt eller informasjon om hvor disse ble gjort tilgjengelige, kan du få dette ved å kontakte oss.

8. Hvor lenge lagrer vi dine personlige opplysninger?

Vi behandler aldri dine personopplysninger i lengre tid enn tillatt av gjeldende lov, regelverk, praksis eller myndighetsbeslutning. Personlige opplysninger som vi behandler for å oppfylle vår avtale med deg blir behandlet som et utgangspunkt for den tid som er nødvendig for oss å være i stand til å administrere kontraktsforholdet, til å utøve våre rettigheter og oppfylle våre forpliktelser i forhold til deg. For at vi skal kunne oppfylle lovens krav, når du har gitt ditt samtykke til det, eller fordi vi har rett til å gjøre dette i henhold til en balanse av interesser, kan vi lagre data for en lengre periode i samsvar med prinsippene fastsatt nedenfor og i avsnitt 5 ovenfor.

Eventuell informasjon om betaling og hvor behandling er nødvendig i henhold til bokføringsloven behandles i samsvar med regnskapskravene i fem (5) år. Vi har også avtale med visse opplysninger om låneprodukter og tjenester i samsvar med andre gjeldende juridiske krav, f.eks. lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) (“AML”) (fem (5) år i normale tilfeller, men noen tilfeller opptil ti (10) år) samt lov om foreldelse av fordringer (“foreldelsesloven”).

Din personlige informasjon som vi behandler med samtykke fra deg, behandles til du tilbakekaller ditt samtykke.

Din personlige informasjon behandler vi på grunnlag av en avveining av interesser i den hensikt å markedsføre oss selv til du blir behandlet i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning og praksis. Hvis du har et kundeforhold til oss, behandler vi dine personlige data til dette formålet i maksimalt ett (1) år etter at kundeforholdet er avsluttet eller til du har oppgitt at du ikke lenger ønsker å motta våre utsendelser. Hvis du ikke er en aktiv kunde av oss, behandler vi dine personlige data til dette formålet på det meste tre (3) måneder eller inntil du har oppgitt at du ikke lenger ønsker å motta våre utsendelser.

9. Dine rettigheter

I samsvar med gjeldende datalovgivning, har du rett til å få tilgang til informasjon om de personlige dataene vi har om deg og retten til å kreve retting av din personlige informasjon.

Under visse omstendigheter kan du også be om å slette eller begrense din personlige informasjon. Du har også, under visse vilkår, rett til å få personlige opplysninger om deg som du har gitt oss på en oversiktlig, mye brukt og maskinlesbare format og har rett til å overføre disse til en annen behandlingsansvarlige (såkalt data portabilitet).

Du har rett til å tilbakekalle hele eller deler av et gitt samtykke til å behandle personopplysninger når som helst med virkning fra tidspunktet for tilbaketrekking. Du har også rett til å motsette seg behandlingen av dine personlige opplysninger for direkte markedsføring når som helst.

Hvis du har noen klager angående vår behandling av dine personlige data, har du rett til å klage til det norske Datatilsynet eller andre tilsynsmyndighet som fører tilsyn med selskapets håndtering av personopplysninger.

10. Kontakte oss

Vi har utnevnt en databeskyttelsombud som har som oppgave å overvåke at vi overholder personvernreglene. Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter som ovenfor eller på annen måte ønsker å kontakte oss i forbindelse med behandlingen av dine personlige opplysninger, kan du gjøre det ved å kontakte oss på telefon 73 10 33 00 eller vår databeskyttelsesansvarlig direkte via e-post dpo@folkefinans.com. Du kan også kontakte oss med brev til Folkefinans AS, Databeskyttelsesansvarlig, Kronprinsensgate 1, 0251 Oslo

For spørsmål om automatiske avgjørelser og kredittbeslutninger, vennligst kontakt vår kundeserviceavdeling.

Denne informasjonen om behandling av personopplysninger ble bestemt av Folkefinans AS 25. mai 2018.

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.