Om Folkia

Folkia er en del av Folkefinans AS som er et norsk finans- og kredittselskap med konsesjon fra Finansdepartementet.

Folkia ble etablert som et nytt og innovativt komplement til eksisterende banker og finansieringsselskaper.

Vår visjon er å gi "dag til dag" finansielle tjenester som er nyttige for et bredt publikum, samt å gi god service til kundene. Vi bruker den nyeste teknologien og tilbyr lavere pris enn tilsvarende aktører på markedet.

Markedet for små lån uten sikkerhet har vokst raskt de siste årene. Folkia er en av pionerene i dette markedet.

Alle er velkommen som de er

Folkia ønsker å behandle alle kunder likt. Alle er velkommen som de er.

Finansiell informasjon

Folkefinans økonomiske år følger kalenderåret. Folkefinas forbereder årsregnskapet i overensstemmelse med IFRS og rapporterer eksternt på årlig og kvartalsvis basis. Styret skal vedta årsregnskapet innen 31. mars hvert år. Deretter skal regnskapet godkjennes av den årlige generalforsamlingen.

Folkefinans AS’ årsregnskap er registrert i Brønnøysundregistrene.

Du finner samtlige års- og kvartalsrapporter som kan lastes ned, på folkefinans.com.

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.